Záruka

Záruka pro evropské země

Děkujeme, že jste si zvolili produkt značky Verbatim.

Jediným opravným prostředkem v rámci této záruky je výměna zboží. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebování nebo poškození následkem nesprávného používání, hrubého zacházení nebo nehody, ani na nekompatibilitu či snížený výkon způsobený použitým softwarem nebo hardwarem.

SPOLEČNOST VERBATIM NEODPOVÍDÁ ZA ZTRÁTU DAT ANI JAKÉKOLI JINÉ NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, AŤ JSOU ZPŮSOBENY JAKKOLI, PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY ATD. Tato záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Navíc můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech a zemích liší. Tyto záruční podmínky platí pouze pro zboží společnosti Verbatim zakoupené v Evropě, na Středním východě nebo v Africe. Pokud jste produkt zakoupili v jiné zemi, přejděte na stránku této země. Společnost Verbatim nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje žádná další práva, která vám příslušejí, a to ani práva, která mohou vyplynout z nesouladu s kupní smlouvou. Abyste plně pochopili svá práva, prostudujte si zákony své země, provincie či státu.

 

Omezená doživotní záruka:(POUZE Optická média)

Společnost Verbatim zaručuje, že tento výrobek nemá žádnou vadu materiálu ani zpracování. Tato záruka se nevztahuje na baterie. Pokud před uplynutím záruční lhůty zjistíte závadu, výrobek vám bude zdarma vyměněn. Vraťte jej spolu s originálním dokladem o zaplacení prodejci, od něhož jste jej zakoupili, nebo kontaktujte společnost Verbatim.

 

Dvouletá omezená záruka:

Společnost Verbatim zaručuje, že se u tohoto výrobku po dobu 2 let od prvního zakoupení neprojeví žádné vady materiálu či zpracování. Tato záruka se nevztahuje na baterie. Pokud před uplynutím záruční lhůty zjistíte závadu, výrobek bude vám bude vyměněn. Vraťte jej spolu s originálním dokladem o zaplacení prodejci, od něhož jste jej zakoupili, nebo kontaktujte společnost Verbatim.