Gwarancja

Gwarancja europejska

Dziękujemy za zakup produktu firmy Verbatim.

Wymiana produktu jest jedyną dostępną możliwością na mocy niniejszej gwarancji, a niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do normalnego zużycia ani uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej eksploatacji, nieprawidłowego używania, zaniedbań, wypadków albo jakichkolwiek niezgodności lub niewystarczającej wydajności określonego używanego programu lub sprzętu komputerowego.

FIRMA VERBATIM NIE ODPOWIADA ZA UTRATĘ DANYCH ANI JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WYNIKAJĄCE LUB SPECJALNE USZKODZENIA, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYN. Na mocy niniejszej gwarancji użytkownikowi przysługują określone prawa. Ponadto użytkownikowi mogą przysługiwać jeszcze inne prawa w zależności od danego kraju lub okręgu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie dla produktów Verbatim z rejonów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W przypadku innych krajów należy odwiedzić witryny internetowe danych krajów. Firma Verbatim nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych praw użytkownika, dotyczy to również praw, które mogą wyniknąć z niezgodności z umową sprzedaży. W celu pełnego zrozumienia praw użytkownika należy zapoznać się z prawami obowiązującymi w danym kraju, okręgu lub jednostce podziału administracyjnego.

 

Ograniczona gwarancja dożywotnia:(TYLKO Nośniki optyczne)

Firma Verbatim Limited gwarantuje, że urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie dotyczy baterii. Jeżeli produkt okaże się wadliwy w okresie obowiązywania gwarancji, zostanie on bezpłatnie wymieniony. Produkt należy zwrócić razem z oryginalnym dowodem zakupu w miejscu jego nabycia lub skontaktować się z firmą Verbatim.

 

Dwuletnia ograniczona gwarancja:

Firma Verbatim Limited gwarantuje, że urządzenie będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 2 lat od daty pierwszego zakupu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy baterii. Jeżeli produkt okaże się wadliwy w okresie obowiązywania gwarancji, zostanie on bezpłatnie wymieniony. Produkt należy zwrócić razem z oryginalnym dowodem zakupu w miejscu jego nabycia lub skontaktować się z firmą Verbatim.