Środowisko

Firma Verbatim wdrożyła szereg środków mających na celu ograniczenie wpływu naszej firmy i wytwarzanych przez nią produktów na środowisko naturalne. Energooszczędne procedury oraz zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów w procesie produkcyjnym i opakowaniach pozwalają nam zwiększyć odpowiedzialność środowiskową prowadzonej przez nas działalności.

Energooszczędny magazyn

Europejski magazyn firmy Verbatim jest certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi normami BS OHSAS 18001 i ISO 50001. Na mocy certyfikatu ISO 50001 jest on zgodny z krajowymi wymaganiami europejskich wytycznych w sprawie efektywności energetycznej, które zostały wdrożone w Niemczech w oparciu o Energy Services Act (EDL-G). We wszystkich naszych fabrykach i placówkach logistycznych obowiązują systemy zarządzania środowiskiem zgodne z normą ISO 14001.

Niski ślad węglowy

Jako firma jesteśmy zaangażowani w plan zmniejszania śladu węglowego powstającego na skutek naszej aktywności, ograniczając tym samym wpływ na środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii i emisji. Rozwiązania takie jak praca w domu (ang. home working), szkolenia internetowe (ang. e-learning) czy wideokonferencje w znaczącym stopniu ograniczyły wpływ wywierany na środowisko przez codzienne dojazdy do pracy i na wewnętrzne spotkania. Wykorzystujemy neutralne węglowo sposoby transportu, takie jak samochody elektryczne i zasilane gazem ziemnym, a także kompensowanie wszystkich emisji związanych z transportem, których nie można uniknąć.

Carbon Footprint

Opakowania przyjazne dla środowiska

Współpracujemy z naszymi dostawcami, tak aby używali oni najbardziej przyjaznych dla środowiska materiałów, nadających się do recyklingu albo pochodzących z recyklingu. Redukujemy ilość plastiku wykorzystywaną w naszych opakowaniach, zastępując go bardziej odpowiedzialnymi materiałami, i ograniczamy zbędne pakowanie wszędzie tam, gdzie to możliwe. Mniejsze opakowania oznaczają mniejsze rozmiary wysyłkowe, a dzięki temu można zmieścić więcej produktów na takiej samej przestrzeni.

Copyright © 2024 Verbatim GmbH. All Rights Reserved.

"Verbatim" and logo are the trademarks, please refer to www.verbatim.com/trademarks

GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.

Website Design & Development by GBS Solutions GmbH