Environment

Förutom detta har Verbatim specifika åtgärder för att minska företagets och våra produkters miljöpåverkan. Genom våra energieffektiva policyer och användningen av miljövänliga material vid tillverkning och förpackning fortsätter vi kontinuerligt att öka hållbarheten för våra produkter.

Energieffektivt lager

Verbatims Europa-lager har certifierats enligt de internationella standarderna BS OHSAS 18001 och ISO 50001. Med ISO 50001-certifikatet uppfyller man nationella krav enligt EU-direktiven för energieffektivitet som införts i Tyskland genom energitjänstlagen (EDL-G). Alla våra fabriker och kontraktlogistikplatser har miljöhanteringssystem som uppfyller ISO 14001.

Låga koldioxidutsläpp

Som företag har vi åtagit oss att följa en plan för att minska våra koldioxidutsläpp i alla våra verksamheter och minska vår miljöpåverkan vad gäller emissioner och energiförbrukning. Genom införande av hemarbete, e-learning och mer videokonferenser har miljöpåverkan från resor till det dagliga arbetet och internmöten minskats avsevärt. Vi utnyttjar en koldioxidneutral transportservice som innefattar användning av el- eller naturgasdrivna fordon och minskar transportrelaterade utsläpp som inte kan undvikas.

Carbon Footprint

Miljövänlig förpackning

Vi arbetar med våra leverantörer för att använda de mest miljövänliga materialen, de som är återvinningsbara eller tillverkats av återvunna material. Vi minskar mängden plast som används vid förpackning och ersätter den med mer hållbara material och minskar den totala mängden förpackningsmaterial där så är möjligt. Mindre förpackningar innebär färre leveranser, med mer plats för fler enheter i samma utrymme.