Životní prostředí

Společnost Verbatim přijala mnoho konkrétních opatření za účelem snížení dopadu své činnosti a produktů na životní prostředí. Díky zásadám efektivního využití energie a používání ekologicky šetrných materiálů ve výrobě a pro obaly stále nacházíme způsoby, jak zvýšit udržitelnost svých produktů.

Energeticky úsporný sklad

Sklad společnosti Verbatim pro Evropu byl certifikován podle mezinárodních norem BS OHSAS 18001 a ISO 50001. Certifikát ISO 50001 osvědčuje splnění národních požadavků pokynů pro energetickou účinnost EU, které byly implementovány v Německu zákonem o energetických službách (EDL-G). Všechny naše závody a smluvní logistická pracoviště mají zavedené systémy řízení v oblasti životního prostředí, které odpovídají normě ISO 14001.

Malá uhlíková stopa

Jako firma se snažíme postupovat podle plánu na snížení naší uhlíkové stopy v celém provozu, a snížit tak dopad, který mají na životní prostředí naše emise a spotřeba energie. Zavádíme práci z domova, elektronické vzdělávání a rozšiřujeme využití videokonferenčních služeb. Velmi to snížilo náš dopad na životní prostředí díky tomu, že odpadla část každodenních cest do práce a na interní porady. Využíváme uhlíkově neutrální dopravu, která zahrnuje využití elektromobilů a vozidel na plyn a veškeré nevyhnutelné emise v dopravě vyrovnává jinde.

Carbon Footprint

Ekologicky šetrné obaly

Spolupracujeme s dodavateli s cílem využívat ekologicky nejšetrnější recyklovatelné či recyklované materiály. Snižujeme množství plastů využívaných pro obaly, nahrazujeme je udržitelnějšími materiály a pokud možno snižujeme celkové množství obalových materiálů. Menší balení znamená méně expedovaných nákladů, protože se do stejného prostoru vejde více jednotek.