Garanti

Garanti för Europa

Tack för att du har köpt en Verbatim-produkt.

Produktbytet gäller bara under garantiperioden och den här garantin gäller inte vid normalt slitage eller vid skada på grund av onormal användning, vårdslöshet, oaktsamhet eller inkompatibilitet till följd av att specifik programvara eller maskinvara används.

VERBATIM ANSVARAR INTE FÖR NÅGON DATAFÖRLUST ELLER NÅGON OAVSIKTLIG, SPECIELL SKADA ELLER FÖLJDSKADA, OAVSETT HUR DEN ORSAKAS, FÖR GARANTIBROTT ELLER ANNAT. Den här garantin ger dig specifika, juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från en region till en annan eller från ett land till ett annat. Denna garantiinformation är endast för Verbatim i Europa, Mellanöstern och Afrika. Besök webbplatsen för respektive land i övriga fall. Verbatim utesluter, begränsar eller upphäver inte andra rättigheter som du har, inklusive de som kan uppstå på grund av brist på överensstämmelse i ett köpekontrakt. För en fullständig förståelse av dina rättigheter bör du konsultera gällande lagar i ditt land, din provins eller din stat.

 

Begränsad livstidsgaranti: (ENDAST Optički mediji)

Verbatim garanterar att den här produkten är fri från defekter i material och hantverk. Garantin omfattar inte batterier. Om det upptäcks fel på produkten under garantiperioden byts den ut utan kostnad för dig. Du kan lämna in den tillsammans med inköpskvittot till den plats där du köpte den eller kontakta Verbatim.

 

2 år begränsad garanti: 

Verbatim garanterar att den här produkten är fri från defekter i material och hantverk under en period på 2 år från och med inköpsdatum. Garantin omfattar inte batterier. Om det upptäcks fel på produkten under garantiperioden byts den ut utan kostnad för dig. Du kan lämna in den tillsammans med inköpskvittot till den plats där du köpte den eller kontakta Verbatim.

Copyright © 2024 Verbatim GmbH. All Rights Reserved.

"Verbatim" and logo are the trademarks, please refer to www.verbatim.com/trademarks

GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.

Website Design & Development by GBS Solutions GmbH