Výrazné rozdíly ve výkonnosti mezi stříbrnou a hliníkovou reflexní vrstvou ukazují, jak je důležité vědět, co kupujete

Materiál, ze kterého je reflexní vrstva prázdných disků CD a DVD vyrobena, je klíčový faktor chybovosti disků. Vrstva odráží laserový paprsek zpět do světelného senzoru v laserové hlavě, takže pokud odraz není přesný a konzistentní, bude disk vykazovat chyby při zápisu či čtení dat.

Reflexní vrstva se nejčastěji vyrábí z hliníku či stříbra.  Disky s hliníkovou reflexní vrstvou jsou obvykle levnější, zatímco disky se stříbrnou nabízejí vyšší odrazivost, což může nabídnout lepší výkon při čtení a zápisu.  Je třeba pochopit, o kolik je výkonnost lepší a zda ospravedlňuje cenový rozdíl. 

Při rozhodování je třeba vzít v potaz, že lasery v optických jednotkách časem degradují a ztrácejí výkonnost.  Je proto důležité, jak dobře budou optické disky fungovat nejen v relativně nových jednotkách, ale také v optických mechanikách, které jsou starší.

VYSOKÁ CHYBOVOST HLINÍKU

V testech s použitím nových optických jednotek (starých maximálně rok) je chybovost při vypalování obsahu na hliníkové disky více než 10 % u disků DVDR a více než 13 % u disků CDR oproti nulové chybovosti u stříbrných.  U starších optických jednotek (starších než jeden rok) je však chybovost vypalování výrazně vyšší – více než 15 % u disků DVDR a více než 25 % u disků CDR, opět oproti nulové chybovosti u stříbrných.  Kromě toho se v testech chybovosti všechny výrobky se stříbrnou vrstvou umístily v mezích specifikace (DVD: PI sum8 < 280 a CDR: C1 < 220), zatímco všechny hliníkové disky byly mimo specifikace s výrazně vyšším počtem chyb zaznamenaných v testech u optických jednotek starších jednoho roku.

Tyto rozdíly ve výkonnosti lze přímo připsat nižší odrazivosti hliníkové vrstvy v porovnání se stříbrnou.

KOROZE

I optická média trpí korozí, a to zejména během námořní dopravy, kdy jsou vystavena vysokým teplotám a vlhkosti.  Hliník vystavený atmosférickému kyslíku nebo vlhkosti, které proniknou do samotného disku, koroduje. To snižuje jeho odrazivost, takže laser disk nepřečte – tento jev se někdy označuje jako degradace disků. Také stříbro může ztrácet odrazivost v důsledku koroze při vystavení oxidu siřičitému, což je znečišťující látka vyskytující se v ovzduší, která se do disku dostane s vlhkostí.  Test spolehlivosti však ukázal, že všechny výrobky se stříbrem prošly zkouškou 100 hodin působení tepla a vlhkosti, která zjišťuje, jak dlouho může být disk během dopravy a uskladnění vystaven těmto vlivům a jaké má archivační parametry.  Naproti tomu žádný z hliníkových disků CD a DVD se přes 100 hodin nedostal.

Tabulka – Kazovost optických médií s hliníkovou a stříbrnou reflexní vrstvou

  CDR DVD-R
Hliník Stříbro Hliník Stříbro
Chybovost vypalování (Jednotka < 1 rok) >13% 0% >10% 0%
(Jednotka > 1 rok) >25% 0% >15% 0%
Chybovost CDR: C1<220 Všechny mimo specifikaci V mezích specifikace Všechny mimo specifikaci V mezích specifikace
DVD: PIsum8<280
Zkouška spolehlivosti (80 oC / 80 % RH) – 100 hodin (*simulace jednoho roku životnosti) Běžné prostředí Neúspěšné Úspěšné Neúspěšné Úspěšné
Archiv Neúspěšné Úspěšné Neúspěšné Úspěšné

Zdroj: Zkouška porovnání kvality CMC

VOLTE STŘÍBRO

Při nákupu prázdných médií možná nikdy o materiálu na výrobu reflexní vrstvy neuvažujete, ale z této analýzy jednoznačně vyplývá, že se jedná o stěžejní aspekt a při výběru je třeba jej zvážit.  Nižší odrazivost hliníku způsobuje vysokou chybovost zápisu i čtení, která se ještě zvyšuje u optických jednotek, které jsou starší a mají slabší lasery.  Hliníkové disky mají rovněž větší problémy s korozí a projevuje se u nich i další známý problém, kdy se za provozu více zahřívají, což může urychlit opotřebení čtecí hlavy optického disku.
Při nákupu optických médií se tedy výběr jiné možnosti než stříbra obhajuje těžko, a to i přes případný mírný cenový rozdíl.

Jak rozpoznat disky se stříbrnou a hliníkovou reflexní vrstvou
Vlevo: Stříbrná reflexní vrstva je mírně průhledná. Vpravo: Hliníková reflexní vrstva je neprůhledná.

  1. Chyba PI (PIE): K této bajtové chybě dochází, má-li kterýkoli z bitů v bajtu chybnou hodnotu vzhledem k původní zaznamenané hodnotě. Řada bloku ECC, která má alespoň jeden bajt chybný, představuje chybu PI. V žádných osmi po sobě jdoucích blocích ECC nesmí celkový počet chyb PI před korekcí překročit specifikovaných 280.
  2. Zkouška spolehlivosti: Výsledky představují nepřetržité vystavení extrémní teplotě/vlhkosti. Chybovost není reprezentativní pro disky uchovávané v běžných, normálních či ideálních skladovacích podmínkách. Výsledky těchto zkoušek mají prokázat schopnost některých disků DVD a CD uchovat si co do chybovosti stabilitu i v takovýchto extrémních podmínkách.

 
 

Copyright © 2024 Verbatim GmbH. All Rights Reserved.

"Verbatim" and logo are the trademarks, please refer to www.verbatim.com/trademarks

GB = 1 miliarda bajt?. Dostupná kapacita bývá nižší, protože za?ízení využívá až 10 % pam?ti pro formátování a další funkce. Viz.www.verbatim.com/flashcapacity.

Website Design & Development by GBS Solutions GmbH