Signifikante forskelle i ydelse mellem reflekterende lag i sølv og aluminium fremhæver vigtigheden af at vide, hvad du køber

Det materiale, der bruges til et reflekterende lag på en tom cd eller dvd, er en kritisk faktor i diskens fejlfrekvens. Laget reflekterer laserstrålen tilbage til laserfotosensoren i laserhovedet, så hvis denne refleksion ikke er præcis og ensartet, vil der opstå fejl på disken, når der skrives til den eller der læses data fra den.

Det reflekterende lag er oftest fremstillet af aluminium eller sølv.  Diske med reflekterende aluminiumslag er generelt billigere, mens sølvlag giver overlegen refleksionsevne, hvilket kan forbedre læse- og skrive-ydeevnen.  Hvad skal der forstås i forbindelse med betydningen af disse forbedringer af ydeevnen, og retfærdiggør det prisforskellen? 

Når denne vurdering foretages er det også nødvendigt at bemærke, at lasere i optiske drev forringes over tid og bliver mindre kraftfulde.  Det er derfor relevant at forstå, hvor godt optiske diske fungerer i drev, der er relativt nye, men også at se, hvor godt de fungerer, når de bruges i ældre optiske drev.

HØJ FEJLRATE FOR ALUMINIUM

I test med nye optiske drev (under 1 år gamle) var fejlprocenten for at brænde indhold på aluminiumsdiskene større end 10 % for DVDR og mere end 13 % for CDR sammenlignet med nul fejl for sølv.  Ved brug på ældre optiske drev (over 1 år gamle) var brændingsfejlfrekvensen dog markant højere – over 15 % for DVDR og over 25 % for CDR, igen sammenlignet med en nulfejlfrekvens for sølv.  Når du udfører test af fejlfrekvens, udføres alle sølvlagsprodukter desuden inden for bogspecifikationerne (DVD: PI sum8<280 og CDR: C1<220) mens alle aluminiumsdiskene var uden for specifikationerne, med betydeligt højere fejl registreret ved test på optiske drev over 1 år gamle.

Disse forskelle i ydeevne kan tilskrives aluminiumslagets ringere refleksionsevne sammenlignet med et af sølv.

KORROSION

Optiske medier er også udsat for korrosion, især i transit om bord på skibe, hvor de kan opleve høje temperaturer og høj luftfugtighed.  Aluminium oxiderer ved eksponering for ilt fra omgivelserne eller for fugt, der har gennemtrængt disken, hvilket mindsker dens refleksionsevne, og gør disken ulæselig for laseren – nogle gange kaldet “Diskråd”. Sølv kan også miste refleksionsevne med korrosion ved udsættelse for svovldioxid, et miljøforurenende stof, der kan vandre gennem skiven med fugt.  Pålidelighedstesten viste imidlertid, at alle sølvprodukterne bestod 100 timers varme- og fugtighedstest, som kontrollerer, hvor længe en disk kan blive eksponeret under forsendelse og opbevaring, samt dens arkiveringsfunktioner.  I modsætning hertil nåede alle aluminium-cd'er og dvd'er ikke 100 timers-mærket.

 

Tabel – Fejlrater for optiske medier ved brug af reflekterende lag af aluminium eller sølv

  CDR DVD-R
Aluminium Sølv Aluminium Sølv
Fejlrate ved brænding (Drev < 1 år) >13% 0% >10% 0%
(Drev > 1 år) >25% 0% >15% 0%
Fejlfrekvens CDR: C1<220 Alt uden for specifikation Inden for bogspecifikationen Alt uden for specifikation Inden for bogspecifikationen
DVD: PIsum8<280
Pålidelighedstest (80 oC/80 RH%) – 100 timer (*Simuleret for 1 års levetid) Hylde Ikke bestået Bestået Ikke bestået Bestået
Arkiv Ikke bestået Bestået Ikke bestået Bestået

Kilde: CMC Quality Comparison Test

VÆLG SØLV

Ved køb af tomme medier er materialet, der bruges til det reflekterende lag, måske ikke noget, der overvejes, men det fremgår klart af denne analyse, at det er en nøgleegenskab og bør være en del af udvælgelseskriterierne.  Den lavere refleksionsevne i aluminium resulterer i betydelige skrive- og aflæsningsfejlrater, som yderligere fremprovokeres ved brug af optiske drev, der er ældre og har svagere lasere.  Aluminiumsdiske har også øgede korrosionsproblemer, og der er et andet kendt problem med aluminiumsdiske, da de bliver varmere under brug, hvilket kan fremskynde nedbrydningen af det optiske drevs læsehovede.

Så når du køber optiske medier, selvom der kan være en lille prisforskel, er det svært at argumentere mod at vælge sølv hver gang.

Identifikation af diske med reflekterende lag af sølv eller aluminium.
Venstre: Reflekterende lag af sølv er let gennemsigtige. Højre: Reflekterende lag af aluminium er ikke gennemsigtige.

  1. PI-fejl (PIE): Der opstår en bytefejl, når en eller flere bits i en byte har en forkert værdi sammenlignet med deres oprindelige registrerede værdi. En række af en ECC-blok, der har mindst 1 byte i fejl, udgør en PI-fejl. I 8 på hinanden følgende ECC-blokke må det samlede antal PI-fejl før korrektion ikke overstige bogspecifikationen på 280.
     
  2. Pålidelighedstest: Resultaterne repræsenterer kontinuerlig eksponering for ekstreme temperatur-/luftfugtighedsniveauer. Fejlfrekvenserne er ikke repræsentative for diske, der er lagret under typiske, normale eller ideelle opbevaringsforhold. Resultaterne af disse test skal vise, hvad angår fejlfrekvenser, at nogle DVD- og CD-medier kan opretholde stabiliteten under disse ekstreme forhold.

 
 

Copyright © 2024 Verbatim GmbH. All Rights Reserved.

"Verbatim" and logo are the trademarks, please refer to www.verbatim.com/trademarks

1 GB = 1 million bytes Den ledige kapacitet til lagring vil være mindre. Enheden bruger op til 10 % af hukommelsen til formatering og andre funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.

Website Design & Development by GBS Solutions GmbH