Značajne razlike u performansama između srebrnog i aluminijskog reflektirajućeg sloja ističu važnost poznavanja proizvoda kojeg kupujete

Materijal koji se koristi za reflektirajući sloj praznog CD-a ili DVD-a je ključni čimbenik u stopi neispravnosti diska. Sloj reflektira lasersku zraku natrag do laserskog optičkog senzora u laserskoj glavi, pa ako ovo reflektiranje nije precizno i dosljedno, disk će imati pogreške prilikom zapisivanja ili čitanja podataka.

Reflektirajući sloj se najviše uobičajeno izrađuje od aluminija ili srebra.  Diskovi s aluminijskim reflektirajućim slojevima su općenito jeftiniji, dok srebrni slojevi nude vrhunsku refleksivnost koja može pružiti poboljšanja u performansama zapisivanja i čitanja.  Što je potrebno znati u vezi značaja ovih poboljšanja performansi i opravdavaju li ona razliku u cijeni?

Također, tijekom procjene potrebno je imati na umu da se laseri u optičkim uređajima troše s vremenom i postaju slabiji.  Zato je važno razumjeti koliko se dobro optički diskovi ponašaju u pogonima koji su relativno novi, ali također vidjeti i koliko se dobro ponašaju kada se koriste u starijim optičkim pogonima.

VISOKA STOPA NEISPRAVNOSTI ALUMINIJA

U ispitivanjima u novim optičkim pogonima (noviji od 1 godine), stopa neispravnosti sadržaja koji se snima na aluminijski diskove bila je veća od 10 % za DVD-R, a veća od 13 % za CD-R u usporedbi s nula neispravnosti za srebro.  Međutim, kada se koristi u starijim optičkim pogonima (stariji od 1 godine), neispravnost snimanja je uočljivo veća: više od 15 % za DVD-R i više od 25 % za CD-R, također uspoređeno s nula neispravnosti za srebro.  Dodatno, kada se izvode ispitivanja stope pogreške, svi proizvodi sa srebrnim slojem imali su učinkovitost unutar deklariranih specifikacija (DVD: PI sum8<280 i CD-R: C1<220) dok su svi aluminijski diskovi bili izvan specifikacija, uz značajno više zabilježenih pogrešaka kada se ispitivalo u optičkim pogonima starijim od 1 godine.

Ove razlike u performansama mogu se izravno pripisati inferiornijoj refleksivnosti aluminijskog sloja u odnosu na srebrni.

KOROZIJA

Optički mediji su podložni i koroziji, posebice tijekom transporta na brodovima, gdje mogu biti izloženi visokim temperaturama i vlažnosti.  Aluminij oksidira prilikom izlaganja kisiku iz okoliša ili vlazi koja prodire u disk, što smanjuje njegovu refleksivnost i laseru onemogućuje njegovo čitanje, što se ponekad naziva „truljenje diska“. Srebro također može izgubiti refleksivnost uslijed korozije prilikom izlaganju sumpornom dioksidu, onečišćenju iz okoliša koji uz pomoć vlage može proći kroz disk.  Međutim, ispitivanje pouzdanosti je pokazalo da su svi srebrni proizvodi zadovoljili ispitivanje od 100 sati topline i vlažnosti, koje provjerava duljinu vremena tijekom kojeg se disk može izložiti tijekom transporta i skladištenja, te njegove sposobnosti arhiviranja.  Kao kontrast, svi aluminijski CD-ovi i DVD-ovi nisu uspješno dostigli tih 100 sati.

 

Tablica - Stope neispravnosti za optičke medije koristeći aluminijske ili srebrne reflektirajuće slojeve

  CD-R DVD-R
Aluminij Srebro Aluminij Srebro
Stopa neispravnosti snimanja (Pogon < 1 godina) >13% 0% >10% 0%
(Pogon > 1 godina) >25% 0% >15% 0%
Stopa pogreške CDR: C1<220 Sve izvan specifikacija Unutar deklariranih specifikacija Sve izvan specifikacija Unutar deklariranih specifikacija
DVD: PIsum8<280
Ispitivanje pouzdanosti Test (80 oC / 80 % rel. vl.) - 100 sati (*simulirano za trajnost od 1 godine) Polica Neuspješno Uspješno Neuspješno Uspješno
Arhiva Neuspješno Uspješno Neuspješno Uspješno

Izvor: Usporedno ispitivanje CMC kvalitete

ODABERITE SREBRO

Prilikom kupnje praznog medija možda se neće uzeti u obzir materijal od kojeg je izrađen reflektirajući sloj, ali je iz ove analize jasno da je on ključni čimbenik i treba biti dio kriterija kod odabira.  Manja refleksivnost aluminija rezultira značajnim stopama neispravnosti zapisivanja i čitanja, koje su dodatno naglašene kada se koriste optički pogoni koji su stariji i imaju slabije lasere.  Aluminijski diskovi također imaju povećane probleme s korozijom, a također postoji i drugi poznati problem da se aluminijski diskovi zagrijavaju tijekom upotrebe, što može ubrzati slabljenje glave za čitanje u optičkom pogonu.

Zato, kada kupujete optički medij, iako bi mogla biti mala razlika u cijeni, teško je osporiti prednosti kod odabira srebra.

Identificiranje diskova sa srebrnim ili aluminijskim reflektirajućim slojevima.
Lijevo: Srebrni reflektirajući slojevi su blago providni. Desno: Aluminijski reflektirajući sloj, kroz kojeg se ne vidi.

  1. PI pogreška (PIE): Pogreška bajtova pojavljuje se kada jedan ili više bitova u bajtu imaju pogrešnu vrijednost u usporedi s izvorno snimljenom vrijednosti. Redak ECC bloka koji ima najmanje 1 bajt s pogreškom predstavlja PI pogrešku. U bilo kojih 8 uzastopnih ECC blokova, ukupan broj PI pogrešaka prije ispravka ne smije premašiti deklariranu specifikaciju od 280.
     
  2. Ispitivanje pouzdanosti: Rezultati predstavljaju kontinuirano izlaganje ekstremnim razinama temperatura i vlažnosti. Stope pogrešaka ne predstavljaju diskove koji su uskladišteni u uobičajenim, normalnim ili idealnim uvjetima skladištenja. Rezultati ovih ispitivanja trebaju demonstrirati, u obliku stopi pogrešaka, sposobnost nekih DVD i CD medija da održe stabilnost u ovim navedenim ekstremnim uvjetima.