Aanzienlijke verschillen van de prestaties tussen zilver en aluminium reflecterende lagen benadrukken het belang van weten wat je koopt

Het materiaal dat wordt gebruikt voor de reflecterende laag van een cd of dvd is een belangrijke factor in de faalfrequentie van de schijf. De laag reflecteert de laserstraal terug naar de fotosensor van de laser in de laserkop. Als deze reflectie niet nauwkeurig en consistent is, zullen er fouten voorkomen als er gegevens of worden geschreven of gelezen.

De reflecterende laag wordt meestal gemaakt van aluminium of zilver.  Schijven met aluminium reflecterende lagen zijn gewoonlijk goedkoper, terwijl zilveren lagen beter reflecteren, waardoor ze betere kwaliteit leveren voor lezen en schrijven.  Wat moet je weten over het belang van deze betere prestaties en of deze het prijsverschil rechtvaardigen? 

Bij het nemen van deze beslissing is het noodzakelijk om op te merken dat de prestaties van lasers in optische stations na verloop van tijd afnemen en minder krachtig worden.  Daarom moet je begrijpen hoe optische schijven presteren in relatief nieuwe stations, maar ook hoe goed ze presteren als ze worden gebruikt in oudere optische stations.

HOGE FAALFREQUENTIE VAN ALUMINIUM

Bij testen met nieuwe optische stations (minder dan 1 jaar oud) was de faalfrequentie bij het branden van inhoud op de aluminium schijven hoger dan 10% voor DVDR en hoger dan 13% voor CDR, in vergelijking met een faalfrequentie van nul voor zilver.  Als er echter oudere optische stations gebruikt worden (ouder dan 1 jaar), is de faalfrequentie bij branden aanzienlijk hoger – meer dan 15% voor DVDR en meer dan 25% voor CDR, opnieuw in vergelijking met een faalfrequentie van nul voor zilver.  Bovendien bleven de producten met een zilveren laag in de testen voor faalfrequentie allemaal binnen de specificaties uit het boek (DVD: PI sum8<280 en CDR: C1<220), terwijl alle aluminium schijven buiten de specificaties vielen, met daarbij een aanzienlijk hoger aantal fouten bij testen met optische stations ouder dan 1 jaar.

Deze verschillen in prestaties kunnen rechtstreeks toegeschreven worden aan de lagere reflectie van de aluminium laag vergeleken met die van zilver.

CORROSIE

Optische media zijn ook vatbaar voor corrosie, in het bijzonder tijdens transport over zee waar ze aan hoge temperaturen en vochtigheid blootgesteld kunnen worden.  Aluminium oxideert bij blootstelling aan zuurstof van de omgeving of vocht dat op de schijf terecht is gekomen, waardoor de reflectie afneemt en de schijf niet meer kan worden gelezen door de laser – soms een 'rotte' schijf genoemd. Zilver kan ook minder reflecterend worden door corrosie als gevolg van blootstelling aan zwaveldioxide, een milieuverontreiniging die via vocht op de schijf terecht kan komen.  De betrouwbaarheidstest heeft echter aangetoond dat alle zilveren producten de warmte- en vochttest van 100 uur doorstonden, die controleert hoelang een schijf tijdens transport en bewaring blootgesteld mag worden en wat de opslagcapaciteit is.  Daar staat tegenover dat geen van de aluminium cd's en dvd's de 100 uur van de test haalde.

 

Tabel – Faalfrequenties voor optische media met aluminium of zilveren reflecterende lagen

  CDR DVD-R
Aluminium Zilver Aluminium Zilver
Faalfrequentie voor branden (Station < 1 jaar) >13% 0% >10% 0%
(Station > 1 jaar) >25% 0% >15% 0%
Faalfrequentie CDR: C1<220 Allemaal buiten spec. Binnen de specificaties
in het boek
Allemaal buiten spec. Binnen de specificaties
in het boek
DVD: PIsum8<280
Betrouwbaarheidstest (80oC/80RH%) – 100 uur (*Gesimuleerd voor een periode van 1 jaar) Schap Gefaald Geslaagd Gefaald Geslaagd
Archief Gefaald Geslaagd Gefaald Geslaagd

Bron: CMC vergelijkende kwaliteitstest

KIES ZILVER

Bij het kopen van lege media wordt niet vaak rekening gehouden met het materiaal dat wordt gebruikt voor de reflecterende laag, maar uit deze analyse blijkt duidelijk dat het een belangrijk aspect is en deel van de selectiecriteria zou moeten zijn.  De lagere reflectie van aluminium leidt tot aanzienlijke faalfrequenties voor lezen en schrijven, die verder worden versterkt als er oudere optische stations met zwakkere lasers worden gebruikt.  Aluminium schijven vertonen ook meer problemen met corrosie en een ander bekend probleem met aluminium schijven is dat ze warmer worden tijdens gebruik, waardoor de slijtage van de leeskop van het optisch station kan versnellen.

Bij het kopen van optische media zijn er dus weinig argumenten tegen het kiezen voor zilver, ondanks het kleine prijsverschil.

Bepalen of schijven een zilveren of aluminium reflecterende laag hebben.
Links: Zilveren reflecterende lagen zijn licht doorzichtig. Rechts: Een aluminium reflecterende laag is niet doorzichtig.

  1. Pi-fout (PIE): Een bytefout komt voor wanneer een of meer bits in een byte een foute waarde hebben, in vergelijking met hun oorspronkelijk vastgestelde waarde. Een rij van een ECC-blok met minstens 1 foute byte, vormt een Pi-fout. In elke 8 opeenvolgende ECC-blokken, mag het totaal aantal PI-fouten voor correctie niet hoger zijn dan 280, de specificatie in het boek.
     
  2. Betrouwbaarheidstest: Het resultaat geeft de voortdurende blootstelling aan extreme temperaturen/vochtigheid. De faalfrequenties zijn niet representatief voor schijven die worden bewaard in gebruikelijke, normale of ideale opslagomstandigheden. De resultaten van deze testen dienen voor het aantonen van, in termen van faalfrequenties, de mogelijkheden van sommige dvd- en cd-media om stabiliteit te bieden bij deze extreme omstandigheden.