Drukowanie 3D

Zapoznaj się z naszą ofertą filamentów. Znajdziesz tu tabelę, dzięki której szybko poznasz różnice między poszczególnymi filamentami z naszej oferty, ich najważniejsze cechy oraz zastosowania.

Copyright © 2024 Verbatim GmbH. All Rights Reserved.

"Verbatim" and logo are the trademarks, please refer to www.verbatim.com/trademarks

GB = 1 miliard bajtów. Dost?pna pojemno?? przechowywania b?dzie mniejsza; urz?dzenie u?ywa do 10% pojemno?ci na formatowanie i inne funkcje. Zobacz http://www.verbatim.com/flashcapacity.

Website Design & Development by GBS Solutions GmbH